גבוי קבצים, Image ו SQL לשרת/מחשב אחד.

מחיר חודשי בהתחיבות לשנה.

המידע מגובה לשירות Azure Storage באירופה.

LegaLog Online Backup Files, Image & SQL

$10.93מחיר
נפח גבוי