גבוי קבצים ו Image לשרת/מחשב אחד.

מחיר חודשי בהתחיבות לשנה.

המידע מגובה לשירות Azure Storage באירופה.

LegaLog Online Backup Files & Image

9.78$מחיר
נפח גבוי