גבוי קבצים בלבד לשרת/מחשב אחד.

מחיר חודשי בהתחיבות לשנה.

המידע מגובה לשירות Azure Storage באירופה.

LegaLog Online Backup Files

8.93$מחיר
נפח גבוי